Verdeling per beleggerstype*
 • BNP Paribas
 • BlackRock, Inc.
 • FPIM
 • Fosun
 • Ageas
 • Identified retail Investors
 • Identified institutional investors
 • Other investors
Institutionele beleggers per regio**
 • United Kingdom
 • United States
 • Belgium
 • Hong-Kong
 • France
 • Rest of Europe
 • Rest of World

(*) Gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen op 31 December 2023 en de laatst ontvangen notering.  "Geïdentificeerde particuliere beleggers" en "geïdentificeerde institutionele beleggers" geschat door NasdaqOMX

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Geschat door NasdaqOMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparantievereisten

 

I. Uitgegeven kapitaal

(geplaatst kapitaal/gestort en opgevraagd kapitaal)

Situatie per 19/04/2024

1.502.364.272,60 EUR

II. Stemrechtverlenende effecten
(Totaal)

      1. Aandelen met stemrecht

      2. FRESH*

      3. CASHES*

187.971.187

 

183.278.868

1.219.048

3.473.271

* deze Ageas aandelen zijn:
- opgenomen in het netto eigen vermogen en houden verband met effecten die niet bij de berekening van het dividend en winst per aandeel zijn meegenomen
- verbonden aan door Ageasfinlux S.A. respectievelijk BNP Paribas Fortis SA/NV (voorheen Fortis Bank) uitgegeven hybride obligaties die omwisselbaar zijn in Ageas aandelen
- slechts stemgerechtigd en dividendgerechtigd op het moment van de effectieve omwisseling van de obligaties.
III. Noemer
(Totaal aantal stemrechten, op basis waarvan het percentage van deelneming dient te worden berekend welke aanleiding kan geven tot een kennisgeving)
187.971.187

IV. Bijkomende gegevens

Potentieel uit te geven Ageas aandelen uit hoofde van opties

 

0

V. Statutaire/wettelijke drempels 3%

VI. Kennisgevingen van een belang in Ageas

      1. Principe

Elke aandeelhouder die 3% of 5% of een veelvoud van 5% van het kapitaal van Ageas bezit, dient overeenkomstig de Belgische wetgeving en de statutaire bepalingen van ageas SA/NV, Belgische moedervennootschap van de groep, hiervan kennis te geven aan:

Om te bepalen of een drempel werd overschreden dient men zich te baseren op het totaal aantal stemrechten die zijn opgenomen onder rubriek III.

      2. Belangrijkste aandeelhouders (boven de statutaire drempel van 3% - de deelname zoals vermeld in de laatste officiële kennisgeving)

 • BNP Paribas: 6,65%
 • BlackRock, Inc.: 6,59%
 • FPIM-SFPI: 6,33%
 • Fosun: 4,64%
      3. Ontvangen kennisgevingen sinds 1 september 2008 (zie onder)

 

 

Datum van kennisgeving Datum van de reden van de kennisgeving Aandeel houder(s) Totaal % stemrechten op datum van de kennisgeving Reden Meer info
Fosun
4,64%
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten Verwerving of overdracht van...
BNP Paribas
6,65%
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten Verwerving of overdracht van...
Fosun
9,44%
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten Verwerving of overdracht van...