Persbericht

Nieuwe samenstelling van Ageas’ Executive Committee


Nieuwe samenstelling van Ageas’ Executive Committee

Vandaag kondigt Ageas toekomstige veranderingen aan in de samenstelling van zijn Executive Committee met als doel het governancemodel af te stemmen op de strategische ambities van de Groep.

Ageas versterkt het huidige Executive Committee van de Groep door alle vier bedrijfssegmenten (Europa, Azië, België en Herverzekering) een plaats te geven in het comité, aangevuld met een nieuwe functie: Managing Director Business Development. Die laatste wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie van de Groep, en voor de verdere ontwikkeling van Ageas.

Deze veranderingen worden doorgevoerd om:

  • het businessprofiel beter af te stemmen op de manier waarop het belang en de omvang van de verschillende activiteiten van de Groep evolueren;
  • de integratie van de besluitvorming op het niveau van de Groep en de activiteiten te vereenvoudigen en te verbeteren om zo synergiën te maximaliseren;
  • een specifieke focus op strategie te hebben gecombineerd met businessopportuniteiten.

Het Executive Committee van Ageas, dat instaat voor het dagelijks bestuur van de Groep, zal worden uitgebreid tot 8 leden. Antonio Cano die besloten heeft een nieuwe uitdaging aan te gaan, beëindigt vanaf 1 juni 2024 zijn mandaat bij Ageas.

Het vernieuwde Executive Committee zal de volgende functies omvatten:

  • CEO en CFO: Hans De Cuyper en Wim Guilliams blijven respectievelijk Chief Executive Officer en Chief Financial Officer.
  • CRO: Christophe Vandeweghe, momenteel CFO van Ageas Portugal, volgt vanaf 1 juni 2024 Emmanuel Van Grimbergen op als Chief Risk Officer. Christophe begon zijn carrière bij ING en Deloitte en trad in 2014 in dienst bij Ageas als Head of Risk voor Continentaal Europa. Sindsdien heeft hij verschillende leidende functies op groepsniveau vervuld. In 2018 verhuisde hij naar Portugal om CRO te worden voor Grupo Ageas Portugal en later CFO. Sinds april 2023 vervult hij ook de rol van Chief Business Development Officer voor de Portugese activiteiten.
  • MD Belgium: Gezien het belang van België binnen de Groep zal ook AG CEO Heidi Delobelle toetreden tot het Executive Committee van Ageas als Managing Director Belgium.
  • MD Europe: Ben Coumans, momenteel Group Director Strategy en M&A, vervangt Antonio Cano als Managing Director Europe. De MD Europe is bevoegd voor Ageas Portugal, Ageas UK en de Turkse joint ventures.
  • MD Asia: Filip Coremans blijft in zijn functie van Managing Director Asia.
  • MD Reinsurance & Investments: Gezien de groei en de ambities van de herverzekeringsactiviteiten binnen de Groep wordt de functie van Managing Director Reinsurance & Investments gecreëerd. Naast herverzekering omvatten de bevoegdheden Vastgoed, ALM en beleggingen. De huidige CRO Emmanuel Van Grimbergen, die kan bogen op een ruime ervaring in kapitaaloptimalisatie voor de Groep, neemt deze nieuwe functie vanaf 1 juni 2024 voor zijn rekening. Tot die tijd oefent Antonio Cano deze functie uit. In deze nieuwe structuur zal Joachim Racz als CEO van Ageas Re rechtstreeks rapporteren aan de MD Reinsurance & Investments.
  • MD Business Development: Karolien Gielen wordt de Managing Director Business Development van Ageas. De rol van de MD Business Development behelst Strategy, M&A, Communication en Chief Development and Sustainability Office, dat Business Development, Technology Development and Sustainability omvat. Karolien Gielen is momenteel Partner en Managing Director bij Boston Consulting Group en Practice Area Lead Insurance voor het London-Amsterdam-Brussels-systeem.

De nieuwe benoemingen in het Executive Committee moeten nog door de Nationale Bank van België worden goedgekeurd. De opvolging voor de nieuwe functies van CRO en MD Reinsurance & Investments is gepland vanaf 1 juni 2024, onder voorwaarde dat de benoeming van de CRO op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2024 wordt goedgekeurd. Het mandaat van de MD Business Development vangt aan op 8 april 2024. De andere benoemingen worden vanaf 1 maart 2024 van kracht.

Hans De Cuyper, CEO Ageas: "Ik ben ervan overtuigd dat onze onderneming, dankzij de nieuwe organisatie en de schat aan ervaring en expertise die in het nieuwe Executive Committee worden samengebracht, zowel van binnen als buiten onze Groep, zal kunnen groeien, innoveren en toekomstbestendig zal kunnen blijven voor al onze stakeholders in de nabije en de verdere toekomst. Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om Antonio Cano te bedanken voor zijn enorme bijdrage aan de Groep in zijn verschillende functies bij AG, als Chief Operating Officer van Ageas en sinds 2020 als MD Europe van de Groep. Ik wil alle nieuwe leden van het Executive Committee feliciteren en we kijken er naar uit Karolien Gielen te verwelkomen. Haar kennis van verzekeringen, haar uitgebreide professionele ervaring en haar leiderschapsvaardigheden zullen voor Ageas een sterke toegevoegde waarde betekenen."

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ook is de Groep actief in herverzekering. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De onderneming heeft een personeelsbestand van circa 44.000 mensen en rapporteerde in 2022 een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard.