Financiële verslagen

Jaarrekening financieringsvehikels

Op de volgende pagina vindt u de jaarrekeningen van rechtspersonen die leningen uitschrijven of die garant staan voor entiteiten die leningen uitschrijven. Wij maken u erop attent dat deze jaarrekeningen gebaseerd zijn op de lokale boekhoudkundige regels die gelden voor de betreffende vennootschap.

Die regels kunnen afwijken van de boekhoudkundige regels die zijn aangewend in de geconsolideerde jaarrekening van Ageas.

In geval van enig verschil of inconsistentie tussen de jaarrekening zoals beschikbaar gesteld op de navolgende pagina en het exemplaar dat werd gedeponeerd bij de toezichthoudende instanties, zal deze laatste prevaleren.

Persberichten financieringsvehikels

Via onderstaande links vindt u de persberichten van rechtspersonen die leningen uitschrijven of die garant staan voor entiteiten die leningen uitschrijven.